Vítejte na stránkách projektového ateliéru REGIO s.r.o.Jako autorizovaná firma v oblasti územního plánování s dlouhodobou působností především v rámci dnešního Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina se zabýváme zejména kompletním zpracováním územně plánovacích dokumentací, jejich změn a zpracováním souvisejících studií.

Firma se při své práci opírá o podrobné znalosti regionu a tým specialistů, který na zakázkách participuje (technická infrastruktura, doprava, ekologie, demografie atd.). Důraz klademe nejen na odbornou stránku, ale i způsob zpracování a prezentaci naší práce (digitální zpracování). Vedle běžného technického vybavení disponujeme moderním počítačovým vybavením s průběžně aktualizovaným hardwarem a softwarem. Zájem o rozvoj obce nekončí odevzdáním zakázky, jsme k dispozici i při řešení problémů, souvisejících s realizací územního plánu v praxi. Za důležitou považujeme i schopnost komunikace vedení aktivního dialogu mezi námi a našimi obchodními partnery (obcemi).

Máme bohaté zkušenosti s prací pro orgány státní správy, města, obce i jednotlivé investory. Území východních a severovýchodních Čech i navazující části Vysočiny máme podrobně zmapované. Zakázky řešíme komplexně společně s týmem odborníků na danou problematiku. Specifickým rysem práce ateliéru je důsledný respekt k přírodním, kulturním a historickým hodnotám.

Máme dobré znalosti příslušných zákonů a norem, programů garantovaných státem pro získávání prostředků, jsme v kontaktu s nadřízenými orgány státní správy. Orientujeme se v programech poskytování dotací na zpracování územních plánů jednotlivých krajských úřadů. Způsob zpracování našich dokumentací odpovídá dotačním podmínkám, kterým přizpůsobujeme i časový průběh zpracování územních plánů.

Jako další službu nabízíme zajištění pořizovatelských činností.