KontaktyMapa

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Adresa: Hořická 50, Hradec Králové 2, 500 02
IČO: 260 02 337 - Firma je vedena v OR HK oddíl C vložka 19386
DIČ: cz260 02 337
tel.. fax : 495 406 404
e-mail: regio@tiscali.cz, regio@noveranet.cz
web: www.regiohk.cz

Datová schránka: e5twxut

Ing. arch. Jelena Zemánková Ing. arch. Jelena Zemánková - majitel
autorizovaný architekt České komory architektů, č. autorizace 01106

tel.. fax: 495 406 404
e-mail: regio@noveranet.czIng. arch. Jana Šejvlová Ing. arch. Jana Šejvlová - jednatel
autorizovaný architekt České komory architektů, č. autorizace 02778

tel.. fax: 495 406 404
mobil: 731 556 471
e-mail: regio@noveranet.czLucie Hostáková Lucie Hostáková - jednatel

tel.. fax: 495 406 404
mobil: 605 270 324
e-mail: hostakova.regio@noveranet.czRNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D. RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D.

tel.. fax: 495 406 404
e-mail: zemanek.regio@noveranet.czIng. Zlata Machačová Ing. Zlata Machačová

tel.. fax: 495 406 404
mobil: 739 630 583
e-mail: machacova.regio@noveranet.czPavel Kupka Pavel Kupka

tel.. fax: 495 406 404
mobil: 776 464 601
e-mail: kupka.regio@noveranet.czJan Harčarik Jan Harčarik

tel.. fax: 495 406 404
mobil: 724 668 177
e-mail: harcarik.regio@noveranet.cz