REGIO, projektový ateliér s.r.o.
Hořická 50, 500 02 Hradec Králové
tel., fax: 495 406 404
IČO: 26002337
e-mail: regio@noveranet.cz