REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Jako autorizovaná firma v oblasti územního plánování s dlouhodobou působností především v rámci dnešního Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Kraje Vysočina a přilehlých částí Středočeského kraje, se zabýváme zejména kompletním zpracováním územně plánovacích dokumentací, jejich změn a zpracováním souvisejících studií.

Read More

Profesionalita

Při práci se opíráme o podrobné znalosti regionu a tým specialistů, který na zakázkách participuje. Máme bohaté zkušenosti s prací pro orgány státní správy, města, obce i jednotlivé investory.

Read More

Vybavení

Vedle běžného technického zázemí disponujeme moderním počítačovým vybavením s průběžně aktualizovaným hardwarem a softwarem. Samozřejmostí je plně digitální zpracování našich výstupů.

Read More

Zákony

Máme znalosti příslušných zákonů a norem souvisejících s oborem naší činnosti, jsme v kontaktu s dotčenými orgány státní správy na všech úrovních (ORP, KrÚ, ministerstva).

Read More

Dotace

Orientujeme se v programech poskytování dotací na zpracování územních plánů jednotlivých krajských úřadů a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Způsob zpracování našich dokumentací odpovídá dotačním podmínkám, kterým přizpůsobujeme i časový průběh zpracování územních plánů.

Read More
© 2020 REGIO, projektový ateliér s.r.o. | ScrollMe by AccessPress Themes