Dopravní studie projektu "Brána k sousedům" - čistopis (vyvěšen 29.6.2012, předchozí koncept 1.6.2012)

A/ Textová část:

Brána k sousedům_dopravní studie_čistopis_06_2012.pdf (velikost 4,8MB)

B/ Grafické přílohy:

Brána k sousedům_1 - Výkres širších vztahů.pdf (velikost 58,7MB)

Brána k sousedům_2 - Výkres cílového koncepčního řešení dopravy.pdf (velikost 41,7MB)

Brána k sousedům_3 - Souhrnný výkres navržených opatření a podopatření kategorie A.pdf (velikost 43,6MB)

Brána k sousedům_4 - Srovnávací výkres.pdf (velikost 15,1MB)

Brána k sousedům_5a - Obnova železniční trati v úseku Otovice - Tlumaczów.pdf (velikost 1,3MB)

Brána k sousedům_5b - Propojka železniční trati Tlumaczów - Ścinawka Średnia - Nowa Ruda - Wałbrych.pdf (velikost 2,8MB)

Brána k sousedům_5c - Alternativní trasování silnice I_33 v úseku Vysokov - Lewin Klodzki.pdf (velikost 1,6MB)

Brána k sousedům_5d - Řešení dopravy kolem vn Rozkoš - přeložka silnice I_14 a okružní cyklostezka.pdf (velikost 3,2MB)

Brána k sousedům_5e - Přeložka trasy silnice II_302 Starostín - Meziměstí - Hynčice a jetřichovská spojka.pdf (velikost 3,3MB)

Brána k sousedům_5f - Stěnavský cyklookruh.pdf (velikost 4,7MB)