Dotace

Orientujeme se v programech poskytování dotací na zpracování územních plánů jednotlivých krajských úřadů a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Způsob zpracování našich dokumentací odpovídá dotačním podmínkám, kterým přizpůsobujeme i časový průběh zpracování územních plánů.

© 2020 REGIO, projektový ateliér s.r.o. | ScrollMe by AccessPress Themes