Ukázky územně plánovací dokumentace


ÚZEMNÍ PLÁNY MĚST A OBCÍ

Územní plán Deštné v Orlických horách - Koordinační výkres (velikost 7,8MB)
Územní plán Dřevěnice - Koordinační výkres (velikost 4,9MB)
Územní plán Hlinsko - Funkční členění území a limity využití území (velikost 8,3MB)
Územní plán Jezbořice - Koordinační výkres (velikost 1,5MB)

Územní plán Lanškroun - Hlavní výkres (velikost 4,6MB)
Územní plán Lanškroun - Výkres koncepce dopravní infrastruktury (velikost 2,2MB)
Územní plán Lanškroun - Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství(velikost 2,0MB)
Územní plán Lanškroun - Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje (velikost 2,4MB)
Územní plán Lanškroun - Koordinační výkres (velikost 5,1MB)

Územní plán Lubná - Koordinační výkres (velikost 2,3MB)
Územní plán Náchod - Koordinační výkres (velikost 17,5MB)
Územní plán Nový Bydžov - Koordinační výkres (velikost 4,8MB)

DOPRAVNÍ STUDIE

projekt "Brána k sousedům"
projekt "Brána k sousedům" v polské verzi ("Brama do sąsiadów")

ÚZEMNÍ A IDEOVÁ STUDIE

Žamberk - Územní studie veřejného prostranství - lokalita "Na Vrších" (velikost 18MB)