Zákony

Máme znalosti příslušných zákonů a norem souvisejících s oborem naší činnosti, jsme v kontaktu s dotčenými orgány státní správy na všech úrovních (ORP, KrÚ, ministerstva).

© 2020 REGIO, projektový ateliér s.r.o. | ScrollMe by AccessPress Themes